Fluebinding hos MB Jagt d. 6/11-2018

Så er det på tirsdag d. 6. november, der er fluebinding hos MB Jagt-Fiskeri-Fritid i Hobro igen 🙂

Vi starter kl. 18.30 som sædvanligt. Der betales kun 15,- kr. pr. flue, der bindes (juniorer binder gratis). MB giver kaffen 😉

Denne gang binder vi kystfluer med Allan fra MB til at guide jer igennem fluerne. Vi binder en HotSpot Høne og en HotSpot Kobberbasse. Ses vi?

HotSpot Høne
HotSpot Høne
HotSpot Kobberbasse
HotSpot Kobberbasse

Fluebinding hos MB Jagt d. 27/3-2018

Så er det tid til sidste omgang fluebinding hos MB i denne sæson.

Tirsdag den 27/3 kl. 18.30 binder Allan fra butikken skumfluer.

Først en stor variant til havørred på kyst og i å. Dernæst en lille til bækørrederne i åen, eller regnbuerne i søen.

Du betaler kun 15 kr. pr. bundet flue, og juniorer binder gratis.

Skumflue
Skumflue
Skumbille
Skumbille

Regler og Etiske regler

På bestyrelsesmødet den 8/2-2018 besluttede bestyrelsen, at medlemskort/gæstekort til Hadsund Sportsfiskerforening skal bæres synligt på fisketurene. Beslutningen blev truffet ud fra den betragtning, at Hadsund Sportsfiskerforenings medlemmer dækker et stort geografisk område, og det kan ikke forventes, at alle kender alle. Med synligt medlemskort signalerer vi alle til hinanden, at vi hver især har styr på vores sager og respekterer de fælles regler som fastsættes af bestyrelsen. Med dette initiativ forhindrer vi netop, at bestyrelsen skal til at agere ordensmagt.

Desuden har bestyrelsen valgt at opstille en række etiske regler for os lystfiskere når vi færdes ved fiskevandet. De etiske regler er til for, at oplevelserne ved lystfiskeri bliver gode og positive for alle medlemmer, lodsejere samt andre der måtte færdes i naturen.

Regler for Hadsund Sportsfiskerforening kan læses under menupunktet Regler.

De etiske regler kan læses under menupunktet Etiske regler.

Generalforsamlingen 2018

Hadsund Sportsfiskerforenings generalforsamling blev afholdt i forgårs d. 22/1-2018 på Færgekroen i Hadsund. Fremmødet var på samme niveau som tidligere år, ialt 21 personer (inklusiv bestyrelsen) var mødt op.

Per_fremlaeggerI år var 2 bestyrelsesmedlemmer på valg; Ulrik Munk Jakobsen og vores kasserer Per Andersen. Ulrik blev enstemmigt genvalgt, hvorimod Per havde valgt ikke at genopstille. Per har været med i bestyrelsen i 10 år, og han har en stor del af årene været vores kasserer. Han skal have en meget stor tak for det store arbejde og enorme engagement. Preben Petersen (vores tidligere revisor) bydes velkommen i bestyrelsen efter ensstemmigt at blive valgt ind. I stedet for Preben blev Per Andersen valgt som revisor. Begge suppleanter blev genvalgt. Den nye bestyrelse konstituerer sig på det første bestyrelsesmøde d. 8. februar .

Amerikansk-lotteriGavebord

 

 

 

Som traditionen byder, var der efter generalforsamlingen kaffe og amerikansk lotteri. Igen i år var der mange rigtigt flotte gevinster, og fra bestyrelsens side vil vi gerne takke sponsorerne:

Palo Hinsch

Haucon

MB Jagt

Nilfisk A/S