Generalforsamlingen 2019

Hadsund Sportsfiskerforenings generalforsamling 2019 blev afholdt d. 23/1-2019 som annonceret. Af de 19 fremmødte (inklusive bestyrelsen) var de fleste kendte ansigter fra tidligere år, men det var også glædeligt at se, at der var nye ansigter.

Per Andersen blev indledningsvist valgt som dirigent hvorefter generalforsamlingen fortsatte med formandens præsentation af bestyrelsens beretning efterfulgt af valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisor.

Brian Sønderaard Hansen, John Christensen og Preben Rosenberg Carlson var alle på valg til bestyrelsen. Alle 3 genopstillede og blev genvalgt. Palo Hinch og Hans Fischer var på valg som suppleanter. Palo Hinch blev genvalgt, hvorimod Hans Fischer ikke genopstillede. Per Andersen opstillede som suppleant og blev valgt ind. Per Andersen havde tidligere posten som revisor, her blev Hans Fischer valgt i stedet.

Under eventuelt var der god diskussion omkring flere emner bl.a. grødeskæring og web forum for foreningens medlemmer. Der kom mange gode input, holdninger og kommentarer fra de fremmødte medlemmer, som bestyrelsen vil drage stor nytte af i bestyrelsesarbejdet det kommende år.

Som sædvanen tro, var der amerikansk lotteri efter kaffen, og i år bugnede gavebordet af fine og attraktive gaver. Selvom gaverne nok ikke blev helt ligeligt fordelt, var der mange der kunne gå hjem med lidt ekstra endegrej, læsestof eller ligefrem en ny fiskestang eller spinnehjul. Bestyrelsen vil gerne rette en meget stor tak til sponsorerne for de flotte gaver:

Palo Hinsch

MB Jagt, Fiskeri og Fritid

Steen Ulnits

Michael Jensen

Stark

1-Beretning

2-Lotteri

3-Gavebord

4-Lotteri2

5-Lotteri3

6-Gevinst

Generalforsamlingen 2018

Hadsund Sportsfiskerforenings generalforsamling blev afholdt i forgårs d. 22/1-2018 på Færgekroen i Hadsund. Fremmødet var på samme niveau som tidligere år, ialt 21 personer (inklusiv bestyrelsen) var mødt op.

Per_fremlaeggerI år var 2 bestyrelsesmedlemmer på valg; Ulrik Munk Jakobsen og vores kasserer Per Andersen. Ulrik blev enstemmigt genvalgt, hvorimod Per havde valgt ikke at genopstille. Per har været med i bestyrelsen i 10 år, og han har en stor del af årene været vores kasserer. Han skal have en meget stor tak for det store arbejde og enorme engagement. Preben Petersen (vores tidligere revisor) bydes velkommen i bestyrelsen efter ensstemmigt at blive valgt ind. I stedet for Preben blev Per Andersen valgt som revisor. Begge suppleanter blev genvalgt. Den nye bestyrelse konstituerer sig på det første bestyrelsesmøde d. 8. februar .

Amerikansk-lotteriGavebord

 

 

 

Som traditionen byder, var der efter generalforsamlingen kaffe og amerikansk lotteri. Igen i år var der mange rigtigt flotte gevinster, og fra bestyrelsens side vil vi gerne takke sponsorerne:

Palo Hinsch

Haucon

MB Jagt

Nilfisk A/S

Generalforsamling 2018

Den årlige generalforsamling er fastsat til Mandag den 22. januar 2018 kl. 19.00 på Færgekroen i Hadsund.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning.
 3. Regnskab for 2017
 4. Budget for 2018
 5. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer, på valg er:
  Per Andersen, ikke genvalg
  Ulrik M. Jakobsen
 6. Valg af bestyrelsessuppleant, på valg er:
  Palo Hinsch
  Hans Fischer
 7. Valg af revisor, på valg er:
  Preben Petersen
 8. Indkomne forslag.
 9. Eventuelt.

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være foreningen i hænde senest 8 dage før.

Efter generalforsamlingen vil der blive tilbudt Amerikansk lotteri.

Generalforsamlingen 2018

Foredrag med laksekongen fra Storåen

Kom til spændende foredrag med laksekongen Lars Uhre Bruun hos MB Jagt i Hobro tirsdag den 31. oktober.

Lars er født og opvokset ved Storåen og har fisket i åen siden han var en lille dreng på fem år. Der er nu gået cirka 45 år, siden han startede, så han kender åen som sin egen bukselomme.

Storå er Danmarks næst længste å, med 104 kilometer, kun overgået af Gudenå. Storå udspringer sydøst for Ikast, snor sig imellem Herning og Sunds og Ørre. Herefter snor den sig igennem Nybro, Hodsager til Holstebro før den ender i Nissum Fjord.

Lars Uhre Bruun fisker udelukkende efter laks, men der kan forekomme bifangster af gedder, steelhead og havørred. Sæson 2016 var en af de bedre i nyere tid i Storåen og Lars fik ikke mindre end 63 laks på land, flere på 10 plus og de største på 14-15 kilo.

Lars har fisket efter mange forskellige metoder, men i dag fisker han udelukkende med wobler, som han også har en stor samling af.

Der vil blive serveret kaffe og en ostemad i løbet af aftenen. Billetter kan købes i butikken og i webshoppen til en pris af 50 kr., som man får retur denne aften ved køb i butikken.

Lars Uhre Bruun i rette element ved Storeå. Foto: Lars Uhre Bruun
Lars Uhre Bruun i rette element ved Storeå. Foto: Lars Uhre Bruun

Lodsejer- og 75 års jubilæumsfest

Da Hadsund Sportsfiskerforening i år har 75 års jubilæum, var den årlige lodsejerfest d. 10. juni udvidet til også at være en jubilæumsfest. Ud over den traditionelle telt frokost på markstykket ved Hans Toft, havde bestyrelsen også planlagt fiskekonkurrence for foreningens medlemmer. Fiskekonkurrencen måtte desværre aflyses på grund af manglende tilslutning. Flere trodsede aflysningen og var på fisketur fra morgenstunden, hvoraf en af foreningens medlemmer fangede en flot ørred, som blev fremvist til stor opmærksomhed foran festteltet. Til lodsejer- og jubilæumsfesten var der rigtig god tilslutning fra lodsejernes side, og ud over 6 af foreningens medlemmer deltog hele bestyrelsen. Det blev en fantastisk hyggelig eftermiddag og aften i teltet med masser af snak og god stemning som fortsatte helt til kl. 20, hvor de sidste gik hjem. Bestyrelsen vil gerne takke alle deltagerne for en god dag, og ikke mindst vores lodsejere for deltagelsen og det gode samarbejde.

170610-Bo-med-ørred

170610-Foran-teltet

170610-Formanden-taler

170610-Smørredbrød

170610-Per

170610-Der-spises

Generalforsamling 2017

Generalforsamlingen for Hadsund Sportsfiskerforening blev afholdt d. 25/1-2017 kl. 19 på Færgekroen i Hadsund. Vi havde et rigtigt fint fremmøde på ialt 19 personer (inklusiv bestyrelsen).

P1250003

Tre bestyrelsesmedlemmer var på valg i år deriblandt vores formand Anders Frølund Hansen. Han havde valgt ikke at genopstille, og takkede derfor af, efter en mangeårig og stor indsats for Hadsund Sportsfiskerforening, hvilket han skal have en meget stor tak for. John Christensen og Preben Carlson genopstillede og blev enstemmigt genvalgt. Samtidig byder vi Brian Søndergaard Hansen velkommen i bestyrelsen, da han også blev enstemmigt valgt ind uden modkandidater. Suppleanter og revisorer blev alle genvalgt. Bestyrelsen konstituerer sig på det første bestyrelsesmøde som afholdes d. 7/2-2017.

P1250007

Efter gennemgang af alle punkter på dagsordenen blev der som vanligt afholdt amerikansk lotteri med mange flotte gevinster.

Vi vil fra foreningens side derfor gerne takke følgende sponsorer for de mange flotte sponsorgaver:

Palo Hinch

MB-Jagt

Ålborg Jagt og Fiskeri

Spar Nord

Haucon

Nilfisk A/S

 

VIGTIGT – Medlemsoplysninger ved Danmarks Sportsfiskerforbund

Det er vigtigt at alle medlemmer i Hadsund Sportsfiskerforening sikrer, at medlemsoplysningerne hos Danmarks Sportsfiskerforbund er korrekte. Hvis et medlem f.eks. er med i flere foreninger under Danmarks Sportsfiskerforbund, vil tilbagebetaling af dobbelt forbundskontingent ske til det kontonummer som medlemmet har oplyst Danmarks Sportsfiskerforbund. Hvis ikke Danmarks Sporsfiskerforbund har korrekte konto oplysninger, kan en eventuel tilbagebetaling ikke ske.

Gå derfor ind på Danmarks Sportsfiskerforbunds hjemmeside allerede i dag, Log in øverst til højre, og tilføj/ret dine medlemsoplysninger hvis de mangler eller ikke er korrekte – på forhånd tak!