Generalforsamlingen 2018

Hadsund Sportsfiskerforenings generalforsamling blev afholdt i forgårs d. 22/1-2018 på Færgekroen i Hadsund. Fremmødet var på samme niveau som tidligere år, ialt 21 personer (inklusiv bestyrelsen) var mødt op.

Per_fremlaeggerI år var 2 bestyrelsesmedlemmer på valg; Ulrik Munk Jakobsen og vores kasserer Per Andersen. Ulrik blev enstemmigt genvalgt, hvorimod Per havde valgt ikke at genopstille. Per har været med i bestyrelsen i 10 år, og han har en stor del af årene været vores kasserer. Han skal have en meget stor tak for det store arbejde og enorme engagement. Preben Petersen (vores tidligere revisor) bydes velkommen i bestyrelsen efter ensstemmigt at blive valgt ind. I stedet for Preben blev Per Andersen valgt som revisor. Begge suppleanter blev genvalgt. Den nye bestyrelse konstituerer sig på det første bestyrelsesmøde d. 8. februar .

Amerikansk-lotteriGavebord

 

 

 

Som traditionen byder, var der efter generalforsamlingen kaffe og amerikansk lotteri. Igen i år var der mange rigtigt flotte gevinster, og fra bestyrelsens side vil vi gerne takke sponsorerne:

Palo Hinsch

Haucon

MB Jagt

Nilfisk A/S