Regler og Etiske regler

På bestyrelsesmødet den 8/2-2018 besluttede bestyrelsen, at medlemskort/gæstekort til Hadsund Sportsfiskerforening skal bæres synligt på fisketurene. Beslutningen blev truffet ud fra den betragtning, at Hadsund Sportsfiskerforenings medlemmer dækker et stort geografisk område, og det kan ikke forventes, at alle kender alle. Med synligt medlemskort signalerer vi alle til hinanden, at vi hver især har styr på vores sager og respekterer de fælles regler som fastsættes af bestyrelsen. Med dette initiativ forhindrer vi netop, at bestyrelsen skal til at agere ordensmagt.

Desuden har bestyrelsen valgt at opstille en række etiske regler for os lystfiskere når vi færdes ved fiskevandet. De etiske regler er til for, at oplevelserne ved lystfiskeri bliver gode og positive for alle medlemmer, lodsejere samt andre der måtte færdes i naturen.

Regler for Hadsund Sportsfiskerforening kan læses under menupunktet Regler.

De etiske regler kan læses under menupunktet Etiske regler.