Regler

Fredning:

Hadsunds Sportsfiskerforenings fiskevande er totalfredet fra den 16. november til og med den 15. januar. Desuden gælder de af Miljø- og fødevareministeriets fastsatte fredningstider for ferskvand: Fredningstider i ferskvand

Mindstemål:

Mindstemål i Hadsund Sportsfiskerforenings fiskevande, følger de generelle mindstemål fastsat af Miljø- og fødevareministeriet: Mindstemål

Hjemtagelse af fisk:

Der henstilles til at der ikke hjemtages mere end 2 fisk pr. lystfisker pr. dag.

Gæstekort:

Medlemmer af foreningen kan købe gæstekort til foreningens fiskevand. Gæstekortet gælder kun ifølge med medlemmet der har købt gæstekortet, og der må kun medtages én gæst af gangen. Gæstekortene koster kr. 120,- pr. styk og kan købes hos MB Jagt og Fiskeri.

Adfærd:

Der må kun parkeres på de af foreningen anviste parkeringspladser. Medlemmer af foreningen skal udvise hensynsfuldhed over for lodsejerne og andre man møder ved åen. Ved færdsel til og fra fiskepladsen må afgrøder og planter ikke beskadiges, ligesom der ikke må efterlades affald ved åen, parkeringspladserne eller andre steder i naturen. Er du i tvivl om de anviste parkeringspladser, så kontakt venligst én af bestyrelsesmedlemmerne.

Kontaktoplysninger:

Alle medlemmer skal straks oplyse til kasseren på mail villestrupaa.hsf@gmail.com, hvis medlemmet skifter navn, adresse, mailadresse eller telefonnummer. Hvis ikke foreningen har korrekte oplysninger kan det i yderste konsekvens betyde at medlemsskabet bortfalder.

Medlemskort:

Medlemskort/gæstekort til Hadsund Sportsfiskerforening skal bæres synligt på fisketurene.