Venteliste

Bestyrelsen for Hadsund Sportsfiskerforening har valgt at lukke for optagelse på venteliste til medlemskab af foreningen. Beslutningen er truffet, da den årlige tilgang til ventelisten har været væsentligt højere end det antal nye medlemmer, der årligt kan forventes optaget i foreningen. Ventetiden for optagelse som medlem er derfor steget betydeligt og er blevet væsentligt længere end de 5 år, som bestyrelsen finder som en rimelig maksimal ventetid. Der vil igen blive åbnet for tilgang til ventelisten, når den forventede ventetid kommer ned på dette niveau.

HUSK hvis du allerede er på ventelisten: Oplys straks til kasseren hvis der kommer ændringer til dine kontaktoplysninger (Navn, Adresse, E-mail). Hvis ikke foreningen, til en hver tid, har korrekte oplysninger kan det i yderste konsekvens betyde at du ikke kan blive optaget som medlem.