Hadsund Sportsfiskerforening

Generalforsamling 24/01/2024

Så er datoen sat for generalforsamlingen i Hadsund Sportsfiskerforening.Onsdag den 24. januar 2024 kl. 19.00 på Færgekroen i Hadsund (Syd).Dagsordenen fremsendes i det nye år. Rigtig god jul og godt nytår.

Gydegrusprojekt

Hadsund Sportsfiskerforening v/ formand Brian Søndergaard Hansen har den 17. august 2023,ansøgt om udlægning af gydegrus og sten i Stubberup Bæk op- og nedstrøm Hedegårdsvej, Arden. Tilstanden er allerede god i vandløbet, men flere gyde- og skjulemuligheder vil løfte fiskebestanden, Projektet:Gydegruset i en mængde på 3 gange 6 kubikmeter (3×9 tons) bliver leveret på en lastbil og udlagt […]

Generalforsamling 2017

31. januar 2017 Generalforsamling 2017 Generalforsamlingen for Hadsund Sportsfiskerforening blev afholdt d. 25/1-2017 kl. 19 på Færgekroen i Hadsund. Vi havde et rigtigt fint fremmøde på ialt 19 personer (inklusiv bestyrelsen). Tre bestyrelsesmedlemmer var på valg i år deriblandt vores formand Anders Frølund Hansen. Han havde valgt ikke at genopstille, og takkede derfor af, efter […]

Fiskeri i saltvand – lokale regler

2. februar 2017 Fiskeri i saltvand – lokale regler Fiskerikontrollen, DTU Aqua samt udøvere af fiskeriet har sammen udarbejdet foldere og temasider for fiskeri i udvalgte kystområder, bl.a. vores lokale Mariager fjord. Se mere på DTU Aquas hjemmeside Fiskepleje.dk.

Lodsejer- og 75 års jubilæumsfest

12. juni 2017 Lodsejer- og 75 års jubilæumsfest Da Hadsund Sportsfiskerforening i år har 75 års jubilæum, var den årlige lodsejerfest d. 10. juni udvidet til også at være en jubilæumsfest. Ud over den traditionelle telt frokost på markstykket ved Hans Toft, havde bestyrelsen også planlagt fiskekonkurrence for foreningens medlemmer. Fiskekonkurrencen måtte desværre aflyses på grund […]

Foredrag med laksekongen fra Storåen

29. september 2017 Foredrag med laksekongen fra Storåen Kom til spændende foredrag med laksekongen Lars Uhre Bruun hos MB Jagt i Hobro tirsdag den 31. oktober. Lars er født og opvokset ved Storåen og har fisket i åen siden han var en lille dreng på fem år. Der er nu gået cirka 45 år, siden han startede, så […]

Generalforsamlingen 2019

26. januar 2019 Generalforsamlingen 2019 Hadsund Sportsfiskerforenings generalforsamling 2019 blev afholdt d. 23/1-2019 som annonceret. Af de 19 fremmødte (inklusive bestyrelsen) var de fleste kendte ansigter fra tidligere år, men det var også glædeligt at se, at der var nye ansigter. Per Andersen blev indledningsvist valgt som dirigent hvorefter generalforsamlingen fortsatte med formandens præsentation af bestyrelsens beretning efterfulgt […]

Kalender 2023

Kalender 2023 Kontingent og Medlemskort Nedenfor ses foreningens aktiviteter for 2023. Aktiviteterne er for foreningens medlemmer, hvis ikke andet er angivet. Lodsejerfest Tidspunkt: d. 10/6-2023, kl. 12:30 Sted: Markstykket ved Hans Toft Jensen, Tostrupvej 1, 9560 Hadsund Tilmelding: Fremgår af indbydelse udsendt på mail d. 3/5-2023 Generalforsamling Tidspunkt: d. 25/1-2023, kl. 19:00 Sted: Færgekroen, Hadsund Syd Tilmelding: Ikke nødvendig Se iøvrigt særskilt […]