Hadsund Sportsfiskerforening

Fiskevand

Villestrup å

Hadsund Sportsfiskerforening råder over godt 6 km fiskevand ved Villestrup å. Villestrup å løber ud i Mariager fjord på dens nordlige side ved Oue Mølle, som ligger mellem Stinesminde og Vive. I Villestrup å er der opgang af havørred og samtidig en fin bestand af bækørred.

Villestrup å er en af de få kalkstrømme i danmark, hvorfor vandtemperaturen forbliver på et nogenlunde konstant niveau hele året til fordel for vandinsekter, vandplanter og fisk. Da alle dambrug langs åen nu er nedlagt, har Villestrup å i dag en meget høj vandkvalitet.

Om man er til tørflue, vådflue eller spin, er der gode muligheder ved Villestrup å. Sætter man samtidig stor pris på naturoplevelser er Villestrup å altid en tur værd, da den løber igennem en meget smuk fredet ådal.

Korup å

Ved Korup å har foreningen ca. 3,8 km fiskevand. Korup å løber ud i Mariager fjord på dens nordlige side lidt øst for Havnø. Der er gode muligheder for fangst af både havørred og bækørred.

På foreningens fiskestræk, har åen ikke så mange sving med dybe huller, men hen i sensommeren og efteråret gemmer grødebuskene alligevel ofte på en havørred, og som havørredvand er åen lidt overset.

Kastbjerg å

Ved Kastbjerg å har foreningen ca. 400 meter fiskevand. Kastbjerg å løber ud i Mariager fjord på dens sydlige side ved Å Mølle der ligger lidt vest for Hadsund Syd.

Ligesom Korup å er der her ikke så mange sving, men åen er dyb og der er en meget god opgang af havørred. Åen fisker godt hele sæsonen.