Hadsund Sportsfiskerforening

Hadsund Sportsfiskerforening

Velkommen

Hadsund Sportsfiskerforening er hjemmehørende i Mariagerfjord Kommune, og råder over fiskeret til godt 10 km fiskevand fordelt på vandløbene Villestrup å, Kastbjerg å og Korup å, hvoraf størstedelen er ved Villestrup å.

Alle 3 fiskevande har deres udløb i Mariager fjord og ud over en god bestand af bækørred, har de alle opgang af havørred.

Nyheder