Hadsund Sportsfiskerforening

Generalforsamling 2017

Generalforsamling 2017

Generalforsamlingen for Hadsund Sportsfiskerforening blev afholdt d. 25/1-2017 kl. 19 på Færgekroen i Hadsund. Vi havde et rigtigt fint fremmøde på ialt 19 personer (inklusiv bestyrelsen).

Tre bestyrelsesmedlemmer var på valg i år deriblandt vores formand Anders Frølund Hansen. Han havde valgt ikke at genopstille, og takkede derfor af, efter en mangeårig og stor indsats for Hadsund Sportsfiskerforening, hvilket han skal have en meget stor tak for. John Christensen og Preben Carlson genopstillede og blev enstemmigt genvalgt. Samtidig byder vi Brian Søndergaard Hansen velkommen i bestyrelsen, da han også blev enstemmigt valgt ind uden modkandidater. Suppleanter og revisorer blev alle genvalgt. Bestyrelsen konstituerer sig på det første bestyrelsesmøde som afholdes d. 7/2-2017.

Efter gennemgang af alle punkter på dagsordenen blev der som vanligt afholdt amerikansk lotteri med mange flotte gevinster.

Vi vil fra foreningens side derfor gerne takke følgende sponsorer for de mange flotte sponsorgaver:

Palo Hinch

MB-Jagt

Ålborg Jagt og Fiskeri

Spar Nord

Haucon

Nilfisk A/S