Hadsund Sportsfiskerforening

Generalforsamling 2018

Generalforsamling 2018

Den årlige generalforsamling er fastsat til Mandag den 22. januar 2018 kl. 19.00 på Færgekroen i Hadsund.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning.
 3. Regnskab for 2017
 4. Budget for 2018
 5. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer, på valg er:
  Per Andersen, ikke genvalg
  Ulrik M. Jakobsen
 6. Valg af bestyrelsessuppleant, på valg er:
  Palo Hinsch
  Hans Fischer
 7. Valg af revisor, på valg er:
  Preben Petersen
 8. Indkomne forslag.
 9. Eventuelt.

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være foreningen i hænde senest 8 dage før.

Efter generalforsamlingen vil der blive tilbudt Amerikansk lotteri.