Hadsund Sportsfiskerforening

Generalforsamlingen 2019

Generalforsamlingen 2019

Hadsund Sportsfiskerforenings generalforsamling 2019 blev afholdt d. 23/1-2019 som annonceret. Af de 19 fremmødte (inklusive bestyrelsen) var de fleste kendte ansigter fra tidligere år, men det var også glædeligt at se, at der var nye ansigter.

Per Andersen blev indledningsvist valgt som dirigent hvorefter generalforsamlingen fortsatte med formandens præsentation af bestyrelsens beretning efterfulgt af valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisor.

Brian Sønderaard Hansen, John Christensen og Preben Rosenberg Carlson var alle på valg til bestyrelsen. Alle 3 genopstillede og blev genvalgt. Palo Hinch og Hans Fischer var på valg som suppleanter. Palo Hinch blev genvalgt, hvorimod Hans Fischer ikke genopstillede. Per Andersen opstillede som suppleant og blev valgt ind. Per Andersen havde tidligere posten som revisor, her blev Hans Fischer valgt i stedet.

Under eventuelt var der god diskussion omkring flere emner bl.a. grødeskæring og web forum for foreningens medlemmer. Der kom mange gode input, holdninger og kommentarer fra de fremmødte medlemmer, som bestyrelsen vil drage stor nytte af i bestyrelsesarbejdet det kommende år.

Som sædvanen tro, var der amerikansk lotteri efter kaffen, og i år bugnede gavebordet af fine og attraktive gaver. Selvom gaverne nok ikke blev helt ligeligt fordelt, var der mange der kunne gå hjem med lidt ekstra endegrej, læsestof eller ligefrem en ny fiskestang eller spinnehjul. Bestyrelsen vil gerne rette en meget stor tak til sponsorerne for de flotte gaver:

Palo Hinsch

MB Jagt, Fiskeri og Fritid

Steen Ulnits

Michael Jensen

Stark