Hadsund Sportsfiskerforening

Gydegrusprojekt

Gydegrusprojekt

Hadsund Sportsfiskerforening v/ formand Brian Søndergaard Hansen har den 17. august 2023,
ansøgt om udlægning af gydegrus og sten i Stubberup Bæk op- og nedstrøm Hedegårdsvej, Arden. 
Tilstanden er allerede god i vandløbet, men flere gyde- og skjulemuligheder vil løfte fiskebestanden,
 
Projektet:
Gydegruset i en mængde på 3 gange 6 kubikmeter (3×9 tons) bliver leveret på en lastbil og udlagt direkte i åen ved grab på lastbilen.
Dog skulle 1/3 af gruset udlægges direkte i åen øst for Hedegårdsvej fra broen, hvor gruset fordeles med håndkraft, så den beskyttede ånære natur ikke skades.
Udlægningen af gruset gøres med en dybde på 20-30 cm svarende til 3*10 meter både øst og vest for Hedegårdsvej.
 

Mellem gydebankerne bliver der udlagt spredte større sten (100-500 mm). De største sten (300-500 mm) udlægges langs kanten, så brinken og skråningsanlægget sikres mod nedskridning. Desuden udlægges sten (100-300 mm) i strømrenden, hvilket vil forøge den fysiske variation, og sikre skjul for ørreder, samt levesteder for invertebrater. Stenene bliver udlagt ”rodet” i forskellige størrelser og alternerende i begge sider, som viderebygger på de allerede naturlige eksisterende forhold.