Hadsund Sportsfiskerforening

Lodsejer- og 75 års jubilæumsfest

Lodsejer- og 75 års jubilæumsfest

Da Hadsund Sportsfiskerforening i år har 75 års jubilæum, var den årlige lodsejerfest d. 10. juni udvidet til også at være en jubilæumsfest. Ud over den traditionelle telt frokost på markstykket ved Hans Toft, havde bestyrelsen også planlagt fiskekonkurrence for foreningens medlemmer. Fiskekonkurrencen måtte desværre aflyses på grund af manglende tilslutning. Flere trodsede aflysningen og var på fisketur fra morgenstunden, hvoraf en af foreningens medlemmer fangede en flot ørred, som blev fremvist til stor opmærksomhed foran festteltet. Til lodsejer- og jubilæumsfesten var der rigtig god tilslutning fra lodsejernes side, og ud over 6 af foreningens medlemmer deltog hele bestyrelsen. Det blev en fantastisk hyggelig eftermiddag og aften i teltet med masser af snak og god stemning som fortsatte helt til kl. 20, hvor de sidste gik hjem. Bestyrelsen vil gerne takke alle deltagerne for en god dag, og ikke mindst vores lodsejere for deltagelsen og det gode samarbejde.