Hadsund Sportsfiskerforening

Fangst fra 2024

Fiskeart: Ørred Længde: 48 cm Kg: 10 kg Længde: 48 cm Fangst sted: Mariager Fjord , 9500 Hobro

Fangst fra 2024

Fiskeart: Ørred Længde: 48 cm Kg: 10 kg Længde: 48 cm Fangst sted: Mariager Fjord , 9500 Hobro

Fangst fra 2024

Fiskeart: Ørred Længde: 48 cm Kg: 10 kg Længde: 48 cm Fangst sted: Mariager Fjord , 9500 Hobro

Fangst fra 2024

Fiskeart: Ørred Længde: 48 cm Kg: 10 kg Længde: 48 cm Fangst sted: Mariager Fjord , 9500 Hobro

Generalforsamling 24/01/2024

Så er datoen sat for generalforsamlingen i Hadsund Sportsfiskerforening.Onsdag den 24. januar 2024 kl. 19.00 på Færgekroen i Hadsund (Syd).Dagsordenen fremsendes i det nye år. Rigtig god jul og godt nytår.

Gydegrusprojekt

Hadsund Sportsfiskerforening v/ formand Brian Søndergaard Hansen har den 17. august 2023,ansøgt om udlægning af gydegrus og sten i Stubberup Bæk op- og nedstrøm Hedegårdsvej, Arden. Tilstanden er allerede god i vandløbet, men flere gyde- og skjulemuligheder vil løfte fiskebestanden, Projektet:Gydegruset i en mængde på 3 gange 6 kubikmeter (3×9 tons) bliver leveret på en lastbil og udlagt […]

Michael Dalager Fangst

Fiskeart: Ørred Længde: 48 cm Kg: 10 kg Længde: 48 cm Fangst sted: Mariager Fjord , 9500 Hobro

Generalforsamling 2017

31. januar 2017 Generalforsamling 2017 Generalforsamlingen for Hadsund Sportsfiskerforening blev afholdt d. 25/1-2017 kl. 19 på Færgekroen i Hadsund. Vi havde et rigtigt fint fremmøde på ialt 19 personer (inklusiv bestyrelsen). Tre bestyrelsesmedlemmer var på valg i år deriblandt vores formand Anders Frølund Hansen. Han havde valgt ikke at genopstille, og takkede derfor af, efter […]