Hadsund Sportsfiskerforening

Generalforsamling 2017

31. januar 2017 Generalforsamling 2017 Generalforsamlingen for Hadsund Sportsfiskerforening blev afholdt d. 25/1-2017 kl. 19 på Færgekroen i Hadsund. Vi havde et rigtigt fint fremmøde på ialt 19 personer (inklusiv bestyrelsen). Tre bestyrelsesmedlemmer var på valg i år deriblandt vores formand Anders Frølund Hansen. Han havde valgt ikke at genopstille, og takkede derfor af, efter […]

Fiskeri i saltvand – lokale regler

2. februar 2017 Fiskeri i saltvand – lokale regler Fiskerikontrollen, DTU Aqua samt udøvere af fiskeriet har sammen udarbejdet foldere og temasider for fiskeri i udvalgte kystområder, bl.a. vores lokale Mariager fjord. Se mere på DTU Aquas hjemmeside Fiskepleje.dk.

Foredrag med laksekongen fra Storåen

29. september 2017 Foredrag med laksekongen fra Storåen Kom til spændende foredrag med laksekongen Lars Uhre Bruun hos MB Jagt i Hobro tirsdag den 31. oktober. Lars er født og opvokset ved Storåen og har fisket i åen siden han var en lille dreng på fem år. Der er nu gået cirka 45 år, siden han startede, så […]

Generalforsamlingen 2019

26. januar 2019 Generalforsamlingen 2019 Hadsund Sportsfiskerforenings generalforsamling 2019 blev afholdt d. 23/1-2019 som annonceret. Af de 19 fremmødte (inklusive bestyrelsen) var de fleste kendte ansigter fra tidligere år, men det var også glædeligt at se, at der var nye ansigter. Per Andersen blev indledningsvist valgt som dirigent hvorefter generalforsamlingen fortsatte med formandens præsentation af bestyrelsens beretning efterfulgt […]

Kalender 2023

Kalender 2023 Kontingent og Medlemskort Nedenfor ses foreningens aktiviteter for 2023. Aktiviteterne er for foreningens medlemmer, hvis ikke andet er angivet. Lodsejerfest Tidspunkt: d. 10/6-2023, kl. 12:30 Sted: Markstykket ved Hans Toft Jensen, Tostrupvej 1, 9560 Hadsund Tilmelding: Fremgår af indbydelse udsendt på mail d. 3/5-2023 Generalforsamling Tidspunkt: d. 25/1-2023, kl. 19:00 Sted: Færgekroen, Hadsund Syd Tilmelding: Ikke nødvendig Se iøvrigt særskilt […]

Kalender 2020

Kalender 2020 Nedenfor ses foreningens aktiviteter for 2020. Aktiviteterne er for foreningens medlemmer, hvis ikke andet er angivet. Generalforsamling Tidspunkt: d. 29. januar 2020, kl. 19:00 Sted: Færgekroen, Hadsund Tilmelding: Ikke nødvendig Se iøvrigt særskilt indkaldelse og dagsorden fremsendt på mail.

Kalender 2019

Kalender 2019 Nedenfor ses foreningens aktiviteter for 2019. Aktiviteterne er for foreningens medlemmer, hvis ikke andet er angivet. Lodsejerfest Tidspunkt: d. 22/6-2019, kl. 13:00 Sted: Markstykket ved Hans Toft Jensen, Tostrupvej 1, 9560 Hadsund Tilmelding: Fremgår af indbydelse udsendt på mail d. 3/6-2019 Generalforsamling Tidspunkt: d. 23. januar 2019, kl. 19:00 Sted: Færgekroen, Hadsund Tilmelding: Ikke nødvendig Se iøvrigt særskilt indkaldelse og […]

Generalforsamling 2018

8. januar 2018 Generalforsamling 2018 Den årlige generalforsamling er fastsat til Mandag den 22. januar 2018 kl. 19.00 på Færgekroen i Hadsund. Dagsorden: Valg af dirigent Bestyrelsens beretning. Regnskab for 2017 Budget for 2018 Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer, på valg er:Per Andersen, ikke genvalgUlrik M. Jakobsen Valg af bestyrelsessuppleant, på valg er:Palo HinschHans Fischer Valg […]

Kalender 2018

Kalender 2018 Nedenfor ses foreningens aktiviteter for 2018. Aktiviteterne er for foreningens medlemmer, hvis ikke andet er angivet. Lodsejerfest Tidspunkt: d. 9/6-2018, kl. 13:00 Sted: Markstykket ved Hans Toft Jensen, Tostrupvej 1, 9560 Hadsund Tilmelding: Fremgår af indbydelse udsendt på mail d. 16/5-2018 Generalforsamling 2018 Tidspunkt: d. 22. januar 2017, kl. 19:00 Sted: Færgekroen, Hadsund Tilmelding: Ikke […]

Kalender 2017

Kalender 2017 Nedenfor ses foreningens aktiviteter for 2017. Aktiviteterne er for foreningens medlemmer, hvis ikke andet er angivet. Lodsejer- og 75 års jubilæumsfest Tidspunkt: d. 10/6, kl. 13:00 Sted: Markstykket ved Hans Toft Jensen, Tostrupvej 1, 9560 Hadsund Tilmelding: Fremgår af indbydelse udsendt på mail d. 10/5-2017 I forbindelse med festen, afholdes der fiskekonkurrence i foreningens […]